MONITORY

Monitor je zariadenie, ktoré zobrazuje výstupy z počítača. Je napojený na grafickú kartu a obvykle má vlastné napojenie do elektrickej siete.

- zobrazovaciu jednotku tvorí samotný monitor - displej a riadiaca jednotka - adaptér, tzv. videokarta v počítači.

Podľa princípu zobrazovania (typu grafického člena) delíme monitory na:

CRT(Cathode Ray Tube) – LCD( liquid crystal digital - na báze tekutých kryštálov)

Existuje viacero typov LCD monitorov, v súčasnosti sa takmer výhradne používa typ na báze technológie TFT (Thin Film Transistor), ktorý poskytuje dobré zobrazovacie vlastnosti aj pri pohľade z uhla.

iné špeciálne typy, ako sú napr. plazmové monitory (plazma panel), laserové displeje (Laser Graphic Display), príp. iné.

 

PARAMETRE MONITOROV

Pri kúpe monitora je dôležitý parameter aj uhlopriečka obrazovky - štandardné veľkosti sú: 14,15,17,19,20 palcové.

Väčšie sú určené na profesionálnu prácu so systémami CAD ( COMPUTER AIDED DESIGN - návrh podporovaný počítačom).

Dnešné monitory sú typu LR tzv. Low Radiation a majú nízku úroveň vyžarovania. Mali by vyhovovať  všeobecne uznávanej norme MPRII.

Každú farbu na monitore je možné namiešať z troch základných farieb – červenej(red), modrej (blue) a zelenej(green) (systém RGB).

Ladíme monitor

n      Kvalita monitora závisí aj od počtu korekčných mechanizmov

n      posunutie, zakrivenosť, rozmazanosť v rohoch(corner), vlnenie, blikanie

n      ovládací panel monitora (obsahuje reguláciu jasu a kontrastu, šírku a výšku obrazu 4:3, posunutie vert. a hor., lichobežníkové korekcie(trapezoid), rovnobežníkové korekcie(orthogonality), poduškovitosť(pincushion), otočenie obrazu(tilt), odmagnetizovanie(degauss), tepelné ladenie farieb, potlačenie vlnenia, vyrovnávanie konvergencie)